Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Stipendije

Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad ima za cilj razvoj naučnoistraživačkog podmlatka i sprečavanje odliva naučnih kadrova iz razvojnih potencijala Republike Srbije. Ministarstvo, od 2000. godine, obezbeđuje stipendiranje za 200 novih i nastavlja stipendiranje za oko 350 studenata doktorskih akademskih studija koji se uključuju u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija – instituta i fakulteta. Kroz ovaj program Ministarstvo stipendira i do 20 mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja, a čije se stipendiranje nastavlja do završetka master akademskih studija.

Kroz Program za usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad Ministarstvo nastavlja da prati i podstiče razvoj naučnih kadrova kroz podršku sticanja znanja neposrednom razmenom naučnih informacija i naučnih dostignuća, kao i kroz razvoj naučne saradnje na međunarodnom nivou sufinansiranjem postdoktorskog usavršavanja istraživača u inostranstvu.

Stipendije - mladi istraživači
Konačni rezultati 2023. godina

Konačni rezultati Javnog poziva za stipendiranje mladih istraživača-učenika

Po 22. Javnom pozivu za dodelu stipendija mladim istraživačima učenicima završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim), iz svih naučnih oblasti, koji je trajao od 25.01.2023. do 24.02.2023. godine, stipendiju dobijaju oba prijavljena kandidata.

Kandidati se obavezuju da do 25.04. 2023. godine dostave sledeće:

 1. popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;
 2. popunjen obrazac - Izjavu o neprimanju drugih stipendija.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - Sektor za nauku, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”stipendista mladi istraživač - dokumentacija”.

Dokumentacija treba da stigne u Ministarstvo do 25.04.2023. godine.


Konkurs 2023. godine

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija po ovom konkursu dodeljuje do 20 stipendija mladim istraživačima – učenicima završnih razreda (III i IV) srednje škole koji su iskazali sposobnost u bavljenju istraživačkim radom i osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim), iz naučnih oblasti: prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, biotehničke, medicinske, društvene i humanističke nauke.

Pravo učešća po Javnom pozivu ima kandidat koji je redovan učenik jednog od završnih razreda srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, a koji:

 • je učestvovao i iskazao sposobnost u bavljenju istraživačkim radom i rođen je 2003. godine ili kasnije;
 • je u toku 2022. godine osvojio jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja;
 • je državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • je u vreme olimpijade i osvajanja jednog od prva tri mesta bio redovan učenik srednje škole;
 • ima odličan uspeh, sa ocenom 5,00 iz matičnih predmeta iz kojih je osvojio jedno od prva tri mesta na međunarodnoj olimpijadi znanja;
 • ne koristi druge stipendije ili kredite, odnosno u slučaju dobijanja ove stipendije Ministarstva će prestati sa njihovim korišćenjem.

Rok za prijavu ističe zaključno sa 24.02.2023. godine.

Ostale informacije i obrasce preuzmite ovde:

Na Javni poziv Ministarstva (22. Javni poziv za 2023. godinu) za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja, koji je objavljen 25.01.2023. godine, prijavilo se ukupno 2 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 07.04.2023.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Svojeručno potpisan prigovor se dostavlja Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa:

Nemanjina broj 22-26, Beograd,
sa naznakom
„PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU
- za mlade istraživača učenike završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja ”

Konačna rang lista kandidata kojima su odobrene stipendije biće objavljena sredinom aprila 2023. godine, a svakom kandidatu će biti dostavljeno obaveštenje putem imejla.

Stipendije - doktorandi
Konačni rezultati 2023. godine

Konačni rezultati Javnog poziva za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija

Po 23. Javnom pozivu za 2023. godinu za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad naučnoistraživačkih organizacija, koji je trajao od 25.01.2023. do 24.02.2023. godine, od ukupno prijavljenih 180 kandidata stipendiju dobija 169 doktoranada.

Kandidati kojima je dodeljena stipendija potrebno je da dostave odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu o raspoređivanju u rad naučnoistraživačkih organizacija i kako bi se pripremili ugovori i započela isplata stipendije (majska stipendija koja se isplaćuje u junu).

Kandidati se obavezuju da do 15.05. 2023. godine dostave sledeće:

 1. popunjen obrazac - Saglasnost za uključivanje u rad naučnoistraživačke organizacije;
 2. popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;
 3. popunjen obrazac - Izjavu o neprimanju drugih stipendija;
 4. original uverenja o nezaposlenosti ne stariji od 15 dana: ili iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ili potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 5. kopiju lične karte/očitanu ličnu kartu;
 6. kandidati koji su na obaveznom pripravničkom stažu/lekari, farmaceuti, stomatolozi, veterinari itd./ –popunjen obrazac - Izjava o regulisanom stažu.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - Sektor za nauku, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”stipendista doktorand - dokumentacija”.

Dokumentacija treba da stigne u Ministarstvo do 15.05.2023.


Konkurs 2023. godine

Pravo učešća po javnom pozivu ima diplomirani student upisan na doktorske akademske studije na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, koji ispunjava sledeće uslove:

 • rođen je 1996. godine ili kasnije;
 • državljanin je Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • nezaposleno je lice;
 • na prethodno završenim nivoima studija ima ukupnu prosečnu ocenu najmanje 8,50 (osampedeset) iz svih naučnih oblasti;
 • redovnost u studiranju;
 • ne koristi druge stipendije ili kredite, odnosno da u slučaju dobijanja stipendije Ministarstva prestane sa njihovim korišćenjem.

Rok za prijavu ističe zaključno sa 24.02.2023. godine.

Ostale informacije i obrasce preuzmite ovde:

Na Javni poziv Ministarstva (23. Javni poziv za 2023. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad naučnoistraživačkih organizacija, koji je objavljen 25.01.2023. godine, prijavilo se ukupno 180 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 07.04.2023.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Svojeručno potpisan prigovor se dostavlja Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa:

Nemanjina broj 22-26, Beograd,
sa naznakom
„PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU
- za studente doktorskih akademskih studija koji se uključuju u rad naučnoistraživačkih organizacija”

Konačna rang lista kandidata, kojima su odobrene stipendije za svaku od naučnih oblasti, grana ili disciplina navedenih u Javnom pozivu, biće objavljena sredinom aprila 2023. godine, a svakom kandidatu će biti dostavljeno obaveštenje putem imejla.

Stipendije - postdoktorandi
Konkurs 2023. godine

Objavljena konačna rang lista za postdoktorsko usavršavanje istraživača u inostranstvu

Po XIX Javnom pozivu za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu, koji je trajao od 25.01. do 27.03. 2023. godine, od 16 prijavljenih, stipendiju je dobilo 15 kandidata.


Preliminarni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2023. godini

Na XIX Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2023. godini, koji je objavljen 25.01.2023. godine u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno je ukupno 16 kandidata (jedan kandidat je odustao). U skladu sa uslovima konkursa i usvojenim kriterijumima, analizom celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zaključno sa 18.05.2023. godine. Prigovori se podnose Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija sa naznakom: „prigovor postdoktoranada“ preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd.


Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača zaposlenih u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji iz člana 116. stav 1. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srbije”br. 49/2019), vrši se pod sledećim uslovima:

 1. da je kandidat zaposlen u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji iz člana 116. stav 1. Zakona o nauci i istraživanjima;
 2. da zahtev zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen;
 3. da je usavršavanje kandidata u funkciji programa naučnoistraživačog rada naučnoistraživačke organizacije, u kojoj je kandidat zaposlen i da je kandidat stekao naučno/nastavno zvanje;
 4. da je usavršavanje u skladu sa potrebama razvoja nauke u zemlji i istraživanjima prema naučnim oblastima utvrđenih propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti;
 5. da kandidat ispunjava sledeće osnovne uslove, i to:
  • da je doktor nauka;
  • da je stekao naučno/nastavno zvanje;
  • da je usavršavanje kandidata u funkciji programa naučnoistraživačog rada naučnoistraživačke organizacije, u kojoj je kandidat zaposlen;
  • da je rođen 1985. godine ili kasnije;
  • da zna engleski, odnosno jezik zemlje u kojoj će se usavršavati;
  • da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Rok za prijavu ističe zaključno sa 27.03.2023. godine.

Ostale informacije i obrasce preuzmite ovde: