Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Finansiranje nauke

Kroz sistem finansiranja nauke daje se doprinos jačanju naučnoistraživačkih organizacija i finansiranju najkompetitivnijih naučnoistraživačkih rezultata, što ima pozitivan uticaj na sva pravna i fizička lica na teritoriji Republike Srbije koja se bave naučnoistraživačkom delatnošću, kao što su univerziteti, visokoškolske ustanove, instituti, ili su korisnici rezultata istraživanja, poput malih i srednjih privrednih društava, industrije i drugih relevantnih organizacija i udruženja.

Finasiranje ima za cilj i unapređenje naučnoistraživačke aktivnosti pojedinačnih istraživača zaposlenih u naučnoistraživačkim organizacijama, kao i povećanje kvaliteta istraživanja kroz rad naučnoistraživačkih organizacija i jačanje saradnje između tih organizacija i privrednog sektora i ostvarenje većeg efekta primene rezultata istraživanja sa ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inostranim tržištima.

Kroz sistem finansiranja nauke i istraživanja omogućava se i uključivanje mladih istraživača – doktoranata u rad naučnoistraživačkih organizacija, u cilju sprečavanja odliva mladih talenata iz Republike Srbije i afirmiše se povratak istraživača iz inostranstva da prenesu stečena znanja, kroz njihovo uključivanje u rad naučnoistraživačkih organizacija.

Finansiranje naučnoistraživačke delatnosti podrazumeva obezbeđivanje sredstava zaplate.

Istraživanja se finasniraju projektno putem dva državna fonda, Fonda za nauku i Fonda za inovacionu delatnost. Ova dva fonda finansiraju naučna istraživanja iz različitih oblasti koji doprinose razvoju nauke, ali i njenoj praktičnoj primeni u svakodnevnom životu. Sredstva za finansiranje istraživanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, fondova i programa Evropske unije i iz drugih izvora.