Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Državni sekretari

Vukašin Grozdić

Državni sekretar

Vukašin Grozdić rođen je u Beogradu, u kojem je završio Devetu gimnaziju “Mihailo Petrović Alas”, prirodno-matematički smer.

Osnovne i master studije pohađao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tokom kojih je stipendiran od strane Ministarstva prosvete i Fonda za mlade talente "Dositeja". Po završetku master studija pohađao je kurs za rezervne oficire Vojske Srbije - rod pešadija, gde stiče čin potporučnika u rezervi.

Usavršavanje nastavlja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisom doktorskih studija na kojima istražuje pitanje upravljanja razvojem digitalne pismenosti odraslih.

Od 2016. godine zaposlen je u Kabinetu Ministra državne uprave i lokalne samouprave, a od 2017. godine angažovan je kao savetnik predsednika Vlade Republike Srbije na implementaciji projekata u oblasti digitalizacije, obrazovanja, nauke, socijalnog preduzetništva, tržišta rada i drugim oblastima od interesa predsednika Vlade.

Miroslav Trajanović

Državni sekretar

Dr Miroslav Trajanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, ima više od 40 godina iskustva u primeni informacionih tehnologija u mašinstvu i medicini. Ta iskustva obuhvataju modeliranje problema, pisanje programa za rešavanje različitih inženjerskih problema i edukaciju studenata u oblasti IKT i biomedicinskog inženjerstva. Stručnjak je za računarsko programiranje, CAD, metodu konačnih elemenata, aditivne tehnologije, reverzni inženjering i biomedicinski inženjering. Od 2007. do 2013. godine bio je šef Katedre za proizvodno informacione tehnologije i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Autor je više od 300 naučnih radova objavljenih u časopisima ili na naučnim konferencijama. Član je uređivačkih odbora i recenzent u više časopisa iz oblasti mašinstva i IKT. Objavio je više knjiga i bio editor više knjiga i zbornika radova međunarodnih konferencija, uključujući i dve monografije u izdanju Springer-a.

Učestvovao u realizaciji 15 nacionalnih naučnih projekata uz podršku Vlade i privrede Srbije. Takođe je bio rukovodilac projekta ili vođa radnih paketa za 10 nacionalnih projekata uglavnom iz oblasti IT i mašinstva, kao i dva FP6, šest FP7, četiri Horizon 2020 i dva Horizon Europe projekta.

Profesor Trajanović je u poslednjih 20 godina bio veoma aktivan u radu mnogih tela ministarstava zaduženih za nauku, a između ostalog, bio je:

  • Od 2004. do 2007. godine predsednik Ekspertske komisije za mašinstvo i industrijski softver Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
  • Od 2007. do 2010. godine predsednik Ekspertske komisije za industrijski softver i informatiku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
  • Od 2010. do 2017. godine predsednik Matičnog naučnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i IT Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. U tom periodu bio je član radne grupe koja je pisala Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016 – 2020 – Istraživanje za inovacije
  • Od 2008. do 2013. godine predstavnik Srbije u Programskom odboru FP7 PEOPLE
  • Od 2008. do 2017. predstavnik Srbije u Steering group for human resources and mobility Evropske komisije
  • Od 2008. do 2020. godine je bio osnivač i koordinator EURAXESS mreže Srbije
  • Od 2014. do 2020. godine predstavnik Srbije u programu Evropske komisije Horizont 2020 za ERC-FET-MSCA

Član tima Republike Srbije u pred-pristupnim pregovorima 2014. godine za ulazak Srbije u Evropsku uniju za Pregovaračko Poglavlje 25 – nauka i istraživanje.