Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Regionalni inovacioni startap i smart siti centri

Upotpunjujući inovacioni ekosistem u delu preduzetničkog segmenta Republike Srbije, regionalni inovacioni startap i smart siti centri predstavljaju mrežu organizacionih celina uspostavljenih kroz Program podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za 2018. godinu (Zaključak Vlade 05 Broj: 023-3786/2018-1 od 26. aprila 2018. godine) i 2019. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-1809/2019-1 od 6. marta 2019. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 15/19), Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritorije Republike Srbije za 2020. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-4031/2020 od 21. maja 2020. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 76/20) i za 2022. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-125/2022.) od 13. januara 2022. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 04/22) i Program podrške unapređenju inovacionih kapaciteta na teritoriji AP Kosovo i Metohija za 2019. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-11252/2019 od 13. novembra 2019. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 81/19).