Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Регионални иновациони стартап и смарт сити центри

Употпуњујући иновациони екосистем у делу предузетничког сегмента Републике Србије, регионални иновациони стартап и смарт сити центри представљају мрежу организационих целина успостављених кроз Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2018. годину (Закључак Владе 05 Број: 023-3786/2018-1 од 26. априла 2018. године) и 2019. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-1809/2019-1 од 6. марта 2019. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/19), Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територије Републике Србије за 2020. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-4031/2020 од 21. маја 2020. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 76/20) и за 2022. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-125/2022.) од 13. јануара 2022. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 04/22) и Програм подршке унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија за 2019. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-11252/2019 од 13. новембра 2019. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 81/19).