Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Европке интеграције

У процесу европских интеграција Министарство науке, технолошког развоја и иновација води Преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање.

Правне тековине Европске уније (ацqуис) у оквиру Поглавља 25 у највећем делу се састоје од начела политике и инструмената који су садржани у саопштењима, препорукама и закључцима Савета и није их потребно директно преносити у домаће законодавство.

Политике које су обухваћене овим поглављем су у надлежности самих држава чланица тако да Европска комисија нема директан утицај на њихово креирање и спровођење, већ кроз консултације, препоруке и иницијативе доприноси унапређењу стања у овим областима.

Република Србија је прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 25 на Међувладиној конференцији, која је одржана 13. децембра 2016. године у Бриселу, чиме је Поглавље 25 отворено и привремено затворено.