Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Пројекат SAIGE

ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

(Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE)

Циљ SAIGE пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: реформу истраживачког сектора кроз финансирање програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање капацитета научноистраживачких института и јачање сарадње са српском дијаспором; затим убрзање пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност што обухвата развој програма акцелерације предузећа, омогућавање техничке помоћи за иновативно предузетничко менторство за одабране компаније и програм бизнис анђела, а како би се омогућио даљи развој иновативних привредних друштава у раној фази развоја као и оних у фази раста; и координацију, мониторинг и изградњу капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводе Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку.

О пројекту

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE) подржава даљу реформу научно-истраживачког сектора, јачања веза између привредног и академског сектора и развој иновативних привредних друштава.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Пројекат SAIGE заједно реализују Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Светска банка и Европска унија, а корисници су научна заједница, научно-истраживачке организације, иновативна привреда, као и Фонд за науку и Фонд за иновациону делатност.

Активност пројекта

Подршка научним истраживањима

Пројекат SAIGE пружа подршку компетитивним програмима Фонда за науку Републике Србије и најбољим научно-истраживачким пројектима који су изабрани на основу независне међународне селекције.

Подршка укључује грантове за основна и примењена истраживања, која се реализују у оквиру два програма: Специјални програм истраживања COVID-19 и ИДЕЈЕ.

Пројекат SAIGE кроз Програм за сарадњу са српском дијаспором финансира и повезивање и сарадњу српске науке са заједницом српске дијаспоре ради унапређења екосистема истраживања, иновација и предузетништва у Србији. Програм треба да привуче перспективне научнике, истраживаче и предузетнике из заједнице српске дијаспоре да пренесу знања и вештине кроз различите активности. Укључиће умрежавање, саветодавно учешће у креирању стратегија, ваучере за размену знања за српске истраживаче, грантове за заједничка основна и примењена истраживања, развој и трансфер технологија, заштиту интелектуалнe својине и комерцијализацију истраживања.

Пројекат пружа техничку асистенцију Фонду за науку у смислу развоја нових програма и јачање интерних капацитета и процедура.

Оснаживање иновативних стартaп предузећа

У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији Фонд за иновациону делатност, у оквиру Пројекта SAIGE, покренуо je програм акцелерације Катапулт.

Кроз овај програм Фонда подстиче се иновативно предузетништво, обезбеђује приступ изворима финансирања за развој иновација предузећа и привлаче приватне инвестицијe.

Катапулт је први акцелератор у Србији који младим предузећима обезбеђује интензивно, тромесечно менторство и повезивање сa инвеститорима.

Програм Катапулт помаже иновативним предузећима оријентисаним на раст да се позиционирају на глобалном тржишту, као и да побољшају своје пословне капацитете у развоју помоћу којих ће повећати могућност привлачења приватних инвестиција.

Подршка реформи сектора науке и истраживања

Пројекат SAIGE подржава реформу научно-истраживачких организација кроз дизајн и имплементацију планова институционалне трансформације пружањем подстицаја, финансијске и техничке подршке за предузимање планираних корака институционалних реформи.

Научни институти који су исказали интересовање за институционалну трансформацију и одобрени су од стране Министарства за учешће у процесу, пролазе независну међународну експертску процену и на основу резултата процене добијају детаљне планове трансформације са конкретним очекиваним резултатима.

До сада је укупно осамнаест научних института потписало Меморандуме о разумевању и Споразуме о пружању финансијске подршке у процесу институционалне трансформације. Прва група института је званично отпочела процес трансформације крајем децембра 2021. године потписивањем Меморандума о разумевању са Министарством. Следећа група института започела је процес током лета 2022. године, док је трећа група института потписала Mеморандум о разумевању у октобру 2022. Кроз пројекат SAIGE, Министарство директно подржава унапређење изврсности и релевантности рада научних института који су се одлучили за институционалну реформу, јачање сопствених капацитета, пракси управљања, институционалних политика и процеса, као и њихово повезивање са домаћим, регионалним и светским мрежама и водећим актерима развоја и иновација.

Институти који путем Пројеката SAIGE добијају подршку су:

Конкурси и тендери

Јавни позив за ангажовање млађег сарадника у оквиру NITRA за подршку пројекту:

Жалбени механизам за пројекат SAIGE

Жалбени механизам за пројекат САИГЕ:

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији, можете се обратит на адресу: 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација
Немањина 22-26 11 000 Београд
са назнаком „Пројекат САИГЕ“

Питање или жалбу можете доставити и без навођења ваших података, наводећи конкретно питање или опис примедбе/притужбе.
Рок за одговор на постављено питање или примедбу је 7 радних дана од дана пријема.