Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Пројекат SAIGE

ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

(Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE)

Циљ SAIGE пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: реформу истраживачког сектора кроз финансирање програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање капацитета научноистраживачких института и јачање сарадње са српском дијаспором; затим убрзање пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност што обухвата развој програма акцелерације предузећа, омогућавање техничке помоћи за иновативно предузетничко менторство за одабране компаније и програм бизнис анђела, а како би се омогућио даљи развој иновативних привредних друштава у раној фази развоја као и оних у фази раста; и координацију, мониторинг и изградњу капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводе Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку.

О пројекту

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE) подржава даљу реформу научно-истраживачког сектора, јачања веза између привредног и академског сектора и развој иновативних привредних друштава.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Пројекат SAIGE заједно реализују Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Светска банка и Европска унија, а корисници су научна заједница, научно-истраживачке организације, иновативна привреда, као и Фонд за науку и Фонд за иновациону делатност.

Активност пројекта

Подршка научним истраживањима

Пројекат SAIGE пружа подршку компетитивним програмима Фонда за науку Републике Србије и најбољим научно-истраживачким пројектима који су изабрани на основу независне међународне селекције.

Подршка укључује грантове за основна и примењена истраживања, која се реализују у оквиру два програма: Специјални програм истраживања COVID-19 и ИДЕЈЕ.

Пројекат SAIGE кроз Програм за сарадњу са српском дијаспором финансира и повезивање и сарадњу српске науке са заједницом српске дијаспоре ради унапређења екосистема истраживања, иновација и предузетништва у Србији. Програм треба да привуче перспективне научнике, истраживаче и предузетнике из заједнице српске дијаспоре да пренесу знања и вештине кроз различите активности. Укључиће умрежавање, саветодавно учешће у креирању стратегија, ваучере за размену знања за српске истраживаче, грантове за заједничка основна и примењена истраживања, развој и трансфер технологија, заштиту интелектуалнe својине и комерцијализацију истраживања.

Пројекат пружа техничку асистенцију Фонду за науку у смислу развоја нових програма и јачање интерних капацитета и процедура.

Оснаживање иновативних стартaп предузећа

У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији Фонд за иновациону делатност, у оквиру Пројекта SAIGE, покренуо je програм акцелерације Катапулт.

Кроз овај програм Фонда подстиче се иновативно предузетништво, обезбеђује приступ изворима финансирања за развој иновација предузећа и привлаче приватне инвестицијe.

Катапулт је први акцелератор у Србији који младим предузећима обезбеђује интензивно, тромесечно менторство и повезивање сa инвеститорима.

Програм Катапулт помаже иновативним предузећима оријентисаним на раст да се позиционирају на глобалном тржишту, као и да побољшају своје пословне капацитете у развоју помоћу којих ће повећати могућност привлачења приватних инвестиција.

Подршка реформи сектора науке и истраживања

Пројекат SAIGE подржава реформу научно-истраживачких организација кроз дизајн и имплементацију планова институционалне трансформације пружањем подстицаја, финансијске и техничке подршке за предузимање планираних корака институционалних реформи.

Научни институти који су исказали интересовање за институционалну трансформацију и одобрени су од стране Министарства за учешће у процесу, пролазе независну међународну експертску процену и на основу резултата процене добијају детаљне планове трансформације са конкретним очекиваним резултатима.

До сада је укупно осамнаест научних института потписало Меморандуме о разумевању и Споразуме о пружању финансијске подршке у процесу институционалне трансформације. Прва група института је званично отпочела процес трансформације крајем децембра 2021. године потписивањем Меморандума о разумевању са Министарством. Следећа група института започела је процес током лета 2022. године, док је трећа група института потписала Mеморандум о разумевању у октобру 2022. Кроз пројекат SAIGE, Министарство директно подржава унапређење изврсности и релевантности рада научних института који су се одлучили за институционалну реформу, јачање сопствених капацитета, пракси управљања, институционалних политика и процеса, као и њихово повезивање са домаћим, регионалним и светским мрежама и водећим актерима развоја и иновација.

Институти који путем Пројеката SAIGE добијају подршку су:

Конкурси и тендери

Јавни позив за ангажовање млађег сарадника у оквиру NITRA за подршку пројекту:

Јавни позив за ангажовање консултанта из области људских ресурса за потребе НИО

Јавни позив за ангажовање службеника за везу у ЈУП

Јавни позив за ангажовање стручњака за трансфер технологија за потребе НИО

Поновљен јавни позив за ангажовање стручњака за трансфер технологија за потребе НИО

Поновљени јавни позив за ангажовање службеника за везу у ЈУП

Жалбени механизам за пројекат SAIGE

Жалбени механизам за пројекат САИГЕ:

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији, можете се обратит на адресу: 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација
Немањина 22-26 11 000 Београд
са назнаком „Пројекат САИГЕ“

Питање или жалбу можете доставити и без навођења ваших података, наводећи конкретно питање или опис примедбе/притужбе.
Рок за одговор на постављено питање или примедбу је 7 радних дана од дана пријема.