Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Изврсност у науци – награђивање 10 % најбољих истраживача

Листа свих истраживача који задовољавају критеријуме наведене у Уредби о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама, биће објављена на сајт Министарства науке, технолошког развоја и иновација у уторак, 26. децембра 2023. године.

Листа ће имати претраживе функције, истраживачи ће имати могућност да претражују листу по презимену, и имаће увид у своје али и у референце других истраживача.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗВРСНИХ ИСТРАЖИВАЧА

У складу са Уредбом о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама формиране су прелиминарне листе истраживача који су рангирани по изврсности.

Прелиминарна листа научно изврсних истраживача приказана је са двоструко већим бројем рангираних истраживача (укупно 20% рангираних ) у односу на оне који добијају додатак на изврсност (прворангираних 10%). Табеле у ПДФ-у приказане су по проценту рангираности (10 или 20%), научним звањима и након тога азбучном реду.

Додатак за изврсност обухвата укупно 10% истраживача запослених искључиво на радним местима у научним звањима за свако научно звање засебно. Изврсност се изражава као увећање кроз корективни коефицијент.

Подаци о звањима урађени су са преском на 1. децембар 2023. године, а научни радови су преузети са пресеком на дан 10. децембар 2023. године.

Свим истраживачима у научном звању који су у назначеном периоду користили одсуство дуже од једне године (трудничко боловање, породиљско и друго оправдано одсуство), остварају право на проширивање временског периода за процену изврсности. Истраживачи који буду остварили право на корективни коефициент за изврсност, а затим буду напредовали у више звање, задржавају вредност коефицијента који су имали у претходном звању до наредног рангирања.

Листа за област хуманистичких наука биће објављена 21.12.2023. године, рок за жалбе биће сразмерно продужен.

Коначна ранг листа биће објављена 25.12.2023.године.

Примедбе на прелиминарну ранг листу достављате аналитичару за одговарајућу област Министарства науке технолошког развоја и иновација до 22.12.2023.године до 24 часа.

Прагови изврсности за научна звања у оквиру научних групација

У табелама су приказани опсези за сваку научну групацију за рангирање (природно-математичке науке и медицинске науке, техничко-технолошке и биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке), као и за свако научно звање (научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник).
Рангирање је извршено по листама А и Б за природно-математичке науке и медицинске науке, техничко-технолошке и биотехничке науке и друштвене науке у које ће се пласирати до 7% истраживача по свакој од листа, као и А, Б и В за хуманистичке науке (праг за хуманистичке науке биће објављен упоредо са листом истраживача у току дана) у које ће се пласирати до 4% истраживача по свакој од листа. Свака од групације по свим листама у збиру може да обухвати укупно 10% истраживача запослених у научним звањима. Сви истраживачи из свих групација који имају резултате остварене у колаборационим истраживањима (преко 100 аутора) улазе у јединствену колаборациону листу свих истраживача у научним звањима. Њихово рангирање се врши по А и Б листи.