Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Категоризација научних часописа

Категоризација научних часописа обавља се по процедури прописаној Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа.

Предуслов за категоризацију научног часописа је да часопис буде достављен у Дигитални репзиторијум Народне библиотеке Србије http://repozitorijum.nb.rs/.

Праћење часописа који се не налази на годишњој листи категоризованих часописа за потребе поступка оцењивања траје две календарске године.

Издавачи новопокренутих часописа су у обавези да се у првој години излажења (оквирно мај-јун текуће године) обрате надлежном матичном научном одбору са захтевом за сврставање у конкретну научну област, у складу са Прилогом 2. Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, а у циљу категорисања и рангирања часописа.

Препручује се издавачима да ускладе поступак уређивања часописа са новодонетим Условима за уређивање часописа, који се налазе у Прилогу 1. Правилника (посебно обратити пажњу на одељак I. став 15, Издавач часописа).

Поступак категоризације подразумева следеће кораке:

  1. Израда библиометријске анализе према волумену из претходне године;
  2. Предлози Матичних научних одбора на основу извештаја о библиометријској анализи;
  3. Предлог Комисије за утврђивање годишње листе категоризованих научних часописа;
  4. Коначна годишња листа која се објављује крајем календарске године.

Облик издања часописа (штампани, електронски доступан или паралелно оба облика издања) не утиче на одлуку о научном статусу часописа.

Приликом достављања свезака у Репозиторијум Народне библиотеке Србије полаже се по један примерак штампаног издања, као и електронска копија свеске, искључиво у PDF-у. Копије морају у свему бити идентичне верзији за штампу (camera ready). Достављање свеске се обавља непосредно након публиковања штампане верзије, јер се датум приспећа у Репозиторијум узима као показатељ редовности публиковања.

Библиометријски извештај домаћих научних часописа коју је израдио Математички институт САНУ могу погледати корисници академске мреже на адреси: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

За сва питања у вези са поступком категоризације обратите се представнику Министарства:

Јелена Мандић
Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

За сва питања у вези са библиометријском анализом научних часописа обратите се путем имјела: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.