Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Kategorizacija naučnih časopisa

Kategorizacija naučnih časopisa obavlja se po proceduri propisanoj Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naucnih casopisa.

Preduslov za kategorizaciju naučnog časopisa je da časopis bude dostavljen u Digitalni repzitorijum Narodne biblioteke Srbije http://repozitorijum.nb.rs/.

Praćenje časopisa koji se ne nalazi na godišnjoj listi kategorizovanih časopisa za potrebe postupka ocenjivanja traje dve kalendarske godine.

Izdavači novopokrenutih časopisa su u obavezi da se u prvoj godini izlaženja (okvirno maj-jun tekuće godine) obrate nadležnom matičnom naučnom odboru sa zahtevom za svrstavanje u konkretnu naučnu oblast, u skladu sa Prilogom 2. Pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, a u cilju kategorisanja i rangiranja časopisa.

Prepručuje se izdavačima da usklade postupak uređivanja časopisa sa novodonetim Uslovima za uređivanje časopisa, koji se nalaze u Prilogu 1. Pravilnika (posebno obratiti pažnju na odeljak I. stav 15, Izdavač časopisa).

Postupak kategorizacije podrazumeva sledeće korake:

  1. Izrada bibliometrijske analize prema volumenu iz prethodne godine;
  2. Predlozi Matičnih naučnih odbora na osnovu izveštaja o bibliometrijskoj analizi;
  3. Predlog Komisije za utvrđivanje godišnje liste kategorizovanih naučnih časopisa;
  4. Konačna godišnja lista koja se objavljuje krajem kalendarske godine.

Oblik izdanja časopisa (štampani, elektronski dostupan ili paralelno oba oblika izdanja) ne utiče na odluku o naučnom statusu časopisa.

Prilikom dostavljanja svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije polaže se po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije, jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Bibliometrijski izveštaj domaćih naučnih časopisa koju je izradio Matematički institut SANU mogu pogledati korisnici akademske mreže na adresi: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

Za sva pitanja u vezi sa postupkom kategorizacije obratite se predstavniku Ministarstva:

Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Za sva pitanja u vezi sa bibliometrijskom analizom naučnih časopisa obratite se putem imjela: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.