Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Naučno-tehnološki parkovi u Srbiji

 • Naučno-tehnološki park Beograd

  Naučno-tehnološki park Beograd” d.o.o. osnovan je 2015. godine odlukom Vlade Republike Srbije, kao organizacija za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, koja u okviru prostora poverenog na upravljanje pruža infrastrukturne i stručne usluge privrednim društvima, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama radi njihovog povezivanja i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu, u cilju ubrzanog tehnološkog razvoja zemlje, a na osnovu primera dobre međunarodne prakse u ovoj oblasti.

  Objekat Naučno-tehnološkog parka Beograd izgradila je Republika Srbija u okviru projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“.

  Preduzeće Naučno-tehnološki park Beograd” d.o.o, Beograd čiji su osnivači Republika Srbija, Grad Beograd i Univerzitet u Beogradu upravlja objektom parka ukupne površine 16.446,51 m2. Ukupna vrednost investicije izgradnje objekta NT parka je 14.407.656 evra.

  U kompleksu Naučno-tehnološkog parka Beograd su smešteni i:

  • Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta (BITF), koji sprovodi program podrške namenjen startap kompanijama
  • Fond za inovacionu delatnost- institucija, koji pruža finansijsku podršku kroz Program ranog razvoja i druge programe podrške razvoju inovacija.

  Uspostavljanje NTP Beograd podržano je od strane projekta Naučno-tehnološki park Beograd – novi izvozni instrument Srbije, uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske (Švajcarskog sekretarijata za privredu, SECO), u cilju povećanja izvoza proizvoda i usluga iz Republike Srbije u visokotehnološkim oblastima. Ciljevi projekta su prevashodno bili usmereni na stvaranje NTP kao izvoznog instrumenta, na unapređenje kapaciteta parka, promociju izvoza visokotehnoloških proizvoda i usluga, kao i pospešivanje globalizacije i umreženosti. Projekat je implementiran u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2017. godine

 • Naučno-tehnološki park Novi Sad

  Naučno-tehnološki park Novi Sad“ d.o.o. osnovan je tokom 2019. godine Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstvima iz kredita Evropske investicione banke (EIB), u okviru finansijskog ugovora “Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“, Republika Srbija izgradila je objekat ukupne bruto površine od 31.350 m2, dok ukupna vrednost investicije iznosi 24.074.975.00 evra.

  NTP Novi Sad započeo je sa radom u decembru 2021. godine.

 • Naučno-tehnološki park Niš

  Osnovni cilj uspostavljanja i razvoja Naučno-tehnološkog parka Niš je ubrzani tehnološki razvoj Regiona Južne i Istočne Srbije, pa samim tim i Republike Srbije a sve u skladu sa primerima dobre međunarodne prakse i iskustvima NTP Beograd kao prvog naučno-tehnološkog parka u Srbiji. Uloga NTP-a je da privuče domaće i strane inovativne tehnološko-razvojne kompanije, stvori uslov za razvoj ekonomije zasnovane na znanju tj., komercijalizaciji inovacija nastalih u procesu istraživanja i razvoja, pospeši izvoz proizvoda i usluga i samim tim ojača konkurentsku poziciju naše privrede.

  Kompleks Naučno-tehnološkog parka u Nišu izgrađen je sredstvima iz kredita Evropske investicione banke, u okviru finansijskog ugovora „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“, zaključenim između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

  Vrednost investicije, izgradnje i opremanja, Naučno tehnološkog parka doo Niš, je 12.500.000 evra. NTP Niš nalazi se u kompleksu tehničkih fakulteta Univerziteta u Nišu, i izgrađen je na parceli površine oko 1 ha. Ukupna površina objekta je oko 14.000 m2. Pored sredstava iz kredita EIB-a, Grad Niš pružio je administrativnu podršku i finansirao izgradnju nedostajuće i unapređenje postojeće infrastrukture sopstvenim sredstvima, u vrednosti preko milion evra.

 • Naučno-tehnološki park Čačak

  U okviru Projekta proširenja Naučno-tehnološkog parka u Čačku, Vlada Republike Srbije je u saradnji sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije u svojinu Republike Srbije, a za potrebe rada Naučno-tehnološkog parka Čačak, pribavila objekat površine 5.240,00 m2. Vrednost investicije koja se odnosi na objekat je 270.500.000,00 dinara.

  Pored adaptacije objekta sproveden je i postupak nabavke opreme za koju je Vlada, preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvojila 60.000.000,00 dinara. Društvu sa ograničenom odgovornošću Naučno-tehnološki park Čačak pristupila je Republika Srbija 4.6.2020. godine sa osnivačkim udelom od 40% u osnovnom kapitalu.

  Vlada Republike Srbije dana 17.12.2020. donela je Zaključak br. 022-10486/2020 kojim je usvojen Program upravljanja i razvoja Društva sa ograničenom odgovornošću Naučno-tehnološki park Čačak za period 2020-2025. godine.