Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Nauka i istraživanje u Srbiji

Nauka i istraživanje kao delatnost od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije, zasnovana je na znanju, iskustvu i veštinama i zajedno sa visokim obrazovanjem je pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja i deo su međunarodnog naučnog, obrazovnog, kulturnog i umetničkog prostora.

Nauka i istraživanje su sistematski stvaralački rad koji se preduzima radi stvaranja novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja.

Radi planiranja i ostvarivanja dugoročnih strateških ciljeva, prioriteta i pravaca naučnog i tehnološkog razvoja, Vlada Srbije usvojila je Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja. Strategija počiva na doktrini da će Srbija biti snažna, prosperitetna i ugledna srazmerno znanju kojim kao zajednica mislećih ljudi raspolaže. U uslovima brojnih globalnih izazova, ova Strategija prepoznaje znanje kao pouzdan temelj za budući ekonomski napredak, razvoj obrazovanja i očuvanje zdravlja, bezbednosti i nacionalnog identiteta u Republici Srbiji.

Strategija se usaglašava sa strategijom opšteg privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije, kao i drugim nacionalnim, regionalnim i evropskim strategijama uključujući i Strategiju pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020 do 2027. godine.

Sistem nauke i istraživanja u Republici Srbiji je uređen Zakonom o nauci i istraživanjima i to planiranjem i ostvarivanjem opšteg interesa u nauci i istraživanju, obezbeđivanjem kvaliteta i razvoja naučnoistraživačkog rada, pravnog položaj instituta, osnivanjem i upravljanjem institutima, sticanjem zvanja istraživača, institucionalnim finansiranjem i finansiranjem drugih programa od opšteg društvenog interesa, vođenjem evidencije, kao i drugim pitanjima od značaja za sistem nauke i istraživanja.

O obezbeđivanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji staraju se tela i komisije:

  • Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj;
  • Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija;
  • Komisija za sticanje naučnih zvanja;
  • Matični naučni odbori;

Analitičari za osnovna istraživanja

MATEMATIKA, KOMPJUTERSKE NAUKE I MEHANIKA
Andrijana Ivanović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

BIOLOGIJA
dr Jasmina Grubin
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

HEMIJA
Sofija Miškov Panić
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

FIZIKA
Andrijana Ivanović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

GEONAUKA I ASTRONOMIJA
Andrijana Ivanović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

MEDICINSKE NAUKE
Slavica Raspopović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE NAUKE
Marija Veličković
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230

BIOTEHNOLOGIJA I POLjOPRIVREDA
Ivana Rajčić
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/ 3640-230 lok .120

ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Dragan Satarić
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230 lok 115

ENERGETIKA, RUDARSTVO I ENERGETSKA EFIKASNOST
Jagoda Petrović Ukaj
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230 lok 115

MAŠINSTVO I INDUSTRIJSKI SOFTVER
Vojislav Stefanović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230 lok 130

MATERIJALI I HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
Veronika Raspopović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/ 3640-230 lok 120

ANALITIČAR ZA SAOBRAĆAJ, URBANIZAM GRAĐEVINARSTVO
Veronika Raspopović
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/ 3640-230 lok 120

ANALITIČAR ZA UREĐENjE, ZAŠTITU I KORIŠĆENjE VODA, ZEMLjIŠTA I VAZDUHA
Doris Šever
Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011/3640-230 lok 130