Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Naučnoistraživačke organizacije

U Republici Srbiji za naučnoistraživačku delatnost akreditovana su 123 fakulteta i 65 instituta, od kojih je šest instituta od nacionalnog značaja. Naučno-tehnološki sistem čine i osam instituta u sastavu Srpske akademije nauka.

Akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija vrši nezavisno stručno telo Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija.

Postupak akreditacije naučnoistraživačke organizacije sprovodi se u redovnom postupaku svake pete godine na zahtev naučnoistraživačke organizacije, ili u kraćem roku, u vanrednom postupku, na zahtev Ministarstva. Redovni postupak za akreditaciju instituta od nacionalnog značaja sprovodi se svake desete godine.