Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Sekretar Ministarstva

Jovan Stojić

Sekretar Ministarstva

Jovan Stojić je rođen 5. novembra 1971. godine u Beogradu, gde i danas živi i radi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer upravno pravo, 1996. godine.

Trenutno je vršilac dužnosti sekretara Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a na ovu funkciju je postavljen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 11. maja 2023. godine.

Počeo je karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde je radio kao referent na upravnim poslovima u Gradskom sekretarijatu unutrašnjih poslova Beograda, Odeljenje unutrašnjih poslova Savski venac, od marta 1995. do oktobra 1996. godine. Nakon toga, radio je u Resoru državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na operativnim poslovima, od novembra 1996. do novembra 2002. godine.

Od decembra 2002. do avgusta 2015. godine, bio je zaposlen u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), takođe na operativnim poslovima. U tom periodu obavljao je različite funkcije, uključujući zamenika šefa kabineta direktora BIA od marta 2005. do juna 2008. godine, šefa kabineta direktora BIA od juna 2008. do avgusta 2013. godine, i savetnika direktora BIA za evropske integracije i pravne poslove od avgusta 2013. do juna 2015. godine. Takođe, od septembra 2008. do juna 2015. godine obavljao je dužnost ovlašćenog lica za održavanje zvanične komunikacije s javnošću - portparol.

Od avgusta 2015. do maja 2023. godine radio je u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, gde je, između ostalog bio i pomoćnik ministra i rukovodilac Sektora za normativne i upravne poslove, odnosno Sektora za normativne, upravne i poslove evropskih integracija.

Položio je pravosudni ispit 2003. godine. Završio je Poslovnu školu za public relations 2009. godine. Poseduje znanje engleskog jezika, nivo B2.

Otac je dva sina: Aleksandra (19) i Petra (12).