Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

О нама

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије је као орган државне управе образовано и његов делокруг је утврђен чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени. гласник РС", број 116/2022), новододати члан 23а.

Министарство обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања; подршку младим талентима; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у области вештачке интелигенције; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Назив органа
Министарство науке, технолошког развоја и иновација
Шифра делатности
8411
Матични број
18820781
Порески идентификациони број
113345781
Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКСЈ)

13440

Адреса за пријем поште
Немањина 22-26, Београд
Адреса за пријем електронских поднесака
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.