Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Регистар иновационе делатности

Регистар иновационе делатности креиран је и вођен од стране Министарства надлежног за послове технолошког развоја и иновација од 2006. године. Законом о иновационој делатности („Сл.гласник РС“ број 129/21) надлежност за вођење дотадашњег Регистра иновационе делатности односно Регистра субјеката националног иновационог система, предата је Фонду за иновациону делатност Устављање дигиталног Регистра субјеката националног иновационог система односно портала еИновације има за циљ да обезбеди јаснији увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку свим субјектима иновационог екосистема дефинисаних Законом.

Фонд за иновациону делатност је у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз пуну подршку кабинета председнице Владе Републике Србије изградио потребне услове за динамичан развој иновационог екосистема Србије, у форми интегрисаног инфoрмационог система - еИновације. Ова иницијатива се посебно фокусира на процес дигитализације и успостављања информационе платформе, унапређујући конкурентске предности и стварајући отворено и одрживо окружење за иновације.

Више информација о електронском подношењеу захтева за упис, услова за упис, као и других значајних информација о субјектима националног иновационог система доступно је на платформи еИновације.