Accessibility Tools

Skip to main content

Registar inovacione delatnosti

Radi obavljanja delatnosti istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, kao i dobijanja statusa organizacije za obavljanje inovacione delatnosti, Ministarstvo registruje razvojno-proizvodne, istraživačko-razvojne i inovacione centre, poslovno-tehnološki inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, centar za trensfer tehnologija, kao i inovatiori koji su u posebnom registracije registrovani u Ministarstvu.