Accessibility Tools

Skip to main content

Registar inovacione delatnosti

Registar inovacione delatnosti kreiran je i vođen od strane Ministarstva nadležnog za poslove tehnološkog razvoja i inovacija od 2006. godine. Zakonom o inovacionoj delatnosti („Sl.glasnik RS“ broj 129/21) nadležnost za vođenje dotadašnjeg Registra inovacione delatnosti odnosno Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, predata je Fondu za inovacionu delatnost Ustavljanje digitalnog Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema odnosno portala eInovacije ima za cilj da obezbedi jasniji uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku svim subjektima inovacionog ekosistema definisanih Zakonom.

Fond za inovacionu delatnost je u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz punu podršku kabineta predsednice Vlade Republike Srbije izgradio potrebne uslove za dinamičan razvoj inovacionog ekosistema Srbije, u formi integrisanog informacionog sistema - eInovacije. Ova inicijativa se posebno fokusira na proces digitalizacije i uspostavljanja informacione platforme, unapređujući konkurentske prednosti i stvarajući otvoreno i održivo okruženje za inovacije.

Više informacija o elektronskom podnošenjeu zahteva za upis, uslova za upis, kao i drugih značajnih informacija o subjektima nacionalnog inovacionog sistema dostupno je na platformi eInovacije.