Accessibility Tools

Skip to main content

Drugi Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2023. godini

Na osnovu člana 23. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr zakon), radi obezbeđivanja uslova za ostvarivanje programa od opšteg interesa za Republiku Srbiju utvrđenih u članu 12. stav 3. tačka 9), a saglasno čl. 104. i 112. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/2019 - Zakon), a u skladu sa članom 10. stav 7. tačka 1) i stav 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 116/22)

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

upućuje

DRUGI JAVNI POZIV ZA

UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA ZA SUFINANSIRANjE IZDAVANjA MONOGRAFIJA U REPUBLICI SRBIJI U 2023. GODINI

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2023. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koje imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno Matica srpska, a koje su po pravilu neserijske ili naučne publikacije koje se izdaju u određenom broju tomova, koje naučnim metodološkim postupkom obrađuju određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na veb-sajtu Ministarstva: www.nitra.gov.rs .

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 07.07.2023. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.