Accessibility Tools

Skip to main content

Naučno-tehnološki i inovacioni sistem

Naučno-tehnološki i inovacioni sistem doprinosi ubrzanom razvoju Republike Srbije kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti nauke, tehnološki razvoj i inovacije i dalju integraciju u Evropski istraživački prostor, čime se pomaže da se dostignu standardi razvijenih ekonomija. Republika Srbija postaje okruženje koje podržava razvoj novih inovativnih projekata, istraživanja i rešenja, kao i profesionalnih kompetencija naših inženjera i istraživača. Rad na stimulativnom pravnom okviru, kao i povećanje finansijskih sredstava za ulaganje u istraživanje i razvoj razlog su zašto Republika Srbija napreduje i pozicionira se kao ekonomski uspešna i inovativna zemlja.

U doba digitalizacije, Srbija želi da poboljša i ojača svoju poziciju inovatora kroz rad Vlade Republike Srbije i sprovođenje podsticajnih mera poput lakšeg započinjanja poslovanja, lakšeg zapošljavanja, stvaranje novih podsticaja za istraživanje, razvoj i stvaranje intelektualne svojine, kao i drugih mera za olakšano digitalno poslovanje. U cilju podsticanja istraživanja, razvoja i stvaranja intelektualne svojine i inovacija osnovani su Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije i Fond za nauku Republike Srbije koji pružaju finansijsku podršku naučnoistraživačkim organizacijama i privredi za razvoj inovacija.

Radi obavljanja delatnosti istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, kao i dobijanja statusa organizacije za obavljanje inovacione delatnosti, Ministarstvo registruje razvojno-proizvodne, istraživačko-razvojne i inovacione centre, poslovno-tehnološki inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, centar za trensfer tehnologija, kao i inovatiori koji su u posebnom registracije registrovani u Ministarstvu.