Accessibility Tools

Skip to main content

Kabinet ministra

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Državni sekretari

Vukašin Grozdić

Prof. dr Miroslav Trajanović

Sektor za nauku
Sektor za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj
Sektor za međunarodnu saradnju
Kontakt podaci lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti
  • Ime i prezime: Marko Ristić

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Немањина 22-26,
    11000 Београд