Accessibility Tools

Skip to main content

Javni pozivi i konkursi

Aktuelni konkursi

SEDMI POZIV talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama

Projekat NCP_WIDERA.NET je trogodišnja akcija koordinacije i podrške koju finansira Evropska komisija sa ciljem da se osnaži mreža Nacionalnih kontakt osoba (NCP) za horizontalnu aktivnost Okvirnog programa Horizont Evropa – Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora (Widening Participation and Strengthening the European Research Area).

Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu