Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Стипендијe

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад има за циљ развој научноистраживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. Министарство, од 2000. године, обезбеђује стипендирање за 200 нових и наставља стипендирање за око 350 студената докторских академских студија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација – института и факултета. Кроз овај програм Министарство стипендира и до 20 младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања, а чије се стипендирање наставља до завршетка мастер академских студија.

Кроз Програм за усавршавање кадрова за научноистраживачки рад Министарство наставља да прати и подстиче развој научних кадрова кроз подршку стицања знања непосредном разменом научних информација и научних достигнућа, као и кроз развој научне сарадње на међународном нивоу суфинансирањем постдокторског усавршавања истраживача у иностранству.

Стипендије - млади истраживачи
Конкурс 2024. године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација по овом конкурсу додељује до 20 стипендија младим истраживачима – ученицима завршних разреда (III и IV) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским), из научних области: природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке, медицинске, друштвенe и хуманистичке науке.

Право учешћа по Јавном позиву има кандидат који је редован ученик једног од завршних разреда средње школе, чији је оснивач Република Србија, а који:

 • је учествовао и исказао способност у бављењу истраживачким радом и рођен је 2004. године или касније;
 • је у току школске 2022/23. или 2023/24. године освојио једно од прва три места на међународним олимпијадама знања;
 • је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • је у време олимпијаде и освајања једног од прва три места био редован ученик средње школе;
 • има одличан успех, са оценом 5,00 из матичних предмета из којих је освојио
  једно од прва три места на међународној олимпијади знања;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно у случају добијања ове стипендије Министарства ће престати са њиховим коришћењем.

Рок за пријаву истиче закључно са 13.03.2024. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:


GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU STIPENDISTA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Позивају се стипендисти млади истраживачи да доставе годишњи извештај о раду са пропратном документацијом до 13. новембра 2023. године.

docОбразац извештаја - преузми

За додатне информације можете се обратити:
Јелени Мандић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
или телефоном 011/363-1908; 011/2686-963.


Konačni rezultati 2023. godina

Коначни резултати Јавног позива за стипендирање младих истраживача-ученика

По 22. Јавном позиву за доделу стипендија младим истраживaчима ученицима завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским), из свих научних области, који је трајао од 25.01.2023. до 24.02.2023. године, стипендију добијају оба пријављена кандидата.

Кандидати се обавезују да до 25.04. 2023. године доставе следеће:

 1. попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;
 2. попуњен образац - Изјаву о непримању других стипендија.

Документацију је потребно доставити на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Сектор за науку, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”стипендиста млади истраживач - документација”.

Документација треба да стигне у Министарство до 25.04.2023. године.


Конкурс 2023. године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација по овом конкурсу додељује до 20 стипендија младим истраживачима – ученицима завршних разреда (III и IV) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским), из научних области: природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке, медицинске, друштвенe и хуманистичке науке.

Право учешћа по Јавном позиву има кандидат који је редован ученик једног од завршних разреда средње школе, чији је оснивач Република Србија, а који:

 • је учествовао и исказао способност у бављењу истраживачким радом и рођен је 2003. године или касније;
 • је у току 2022. године освојио једно од прва три места на међународним олимпијадама знања;
 • је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • је у време олимпијаде и освајања једног од прва три места био редован ученик средње школе;
 • има одличан успех, са оценом 5,00 из матичних предмета из којих је освојио
  једно од прва три места на међународној олимпијади знања;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно у случају добијања ове стипендије Министарства ће престати са њиховим коришћењем.

Рок за пријаву истиче закључно са 24.02.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:

Na Javni poziv Ministarstva (22. Javni poziv za 2023. godinu) za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja, koji je objavljen 25.01.2023. godine, prijavilo se ukupno 2 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 07.04.2023.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Svojeručno potpisan prigovor se dostavlja Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa:

Nemanjina broj 22-26, Beograd,
sa naznakom
„PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU
- za mlade istraživača učenike završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja ”

Konačna rang lista kandidata kojima su odobrene stipendije biće objavljena sredinom aprila 2023. godine, a svakom kandidatu će biti dostavljeno obaveštenje putem imejla.

Стипендије - докторанди
Конкурс 2024. године

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

 • рођен је 1997. године или касније;
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 (осампедесет) из свих научних области;
 • редовност у студирању;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.

Кандидати којима се стипендија одобри дужни су да:

 • обезбеде укључење у рад акредитоване научноистраживачке организације чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и институте чији је оснивач Српска академија наука и уметности,
 • похађају обуке из Програма обавезних обука за докторанде које спроводе Народна библиотека Србије и Центар за подршку докторским студијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ о чему ће бити посебно обавештени, од стране извођача обуке, писменим путем на имејл адресу.

Рок за пријаву истиче закључно са 13.03.2024. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТИПЕНДИСТА ДОКТОРАНАДА

Годишње извештаје о раду студената докторских академских студија – стипендиста Министарства укључених у рад акредитованих научноистраживачких организација (НИО) у 2023. години потребно је доставити најкасније до 13. новембра 2023. године.

Образац који уз пропратну документацију доставља стипендиста:
docxИзвештај о раду студента докторских академских студија– стипендисте Министарства укљученог у рад акредитоване НИО

Обрасци које доставља НИО:
docxМишљење руководиоца НИО о реализацији програма стипендирања и усавршавања студената докторских академских студија – стипендиста Министарства укључених у рад акредитоване НИО у 2023. години
docxИзвештај ментора из НИО о раду студента докторских академских студија – стипендисте Министарства укљученог у рад акредитоване НИО

Образац који доставља НИО најкасније до 15.01.2024. године:
docxСпецификација утрошених средстава за НИО на име материјалних трошкова за студенте докторских академских студија – стипендисте Министарства укључених у рад акредитоване НИО у 2023. години.

Извештај доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа или поштом на адресу Министарства:
Минстарство науке, технолошког развоја и иновација
Сектор за науку
„Извештај стипендисте - докторанда“
Немањина 22-26
11000 Београд

За додатне информације можете се обратити Јелени Мандић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном 011/363-1908 или 011/2686-963.


Коначни резултати 2023. године

Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација

По 23. Јавном позиву за 2023. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација, који је трајао од 25.01.2023. до 24.02.2023. године, од укупно пријављених 180 кандидата стипендију добија 169 докторанада.

Кандидати којима је додељена стипендија потребно је да доставе одговарајућу документацију Министарству o распоређивању у рад научноистраживачких организација и како би се припремили уговори и започела исплата стипендије (мајска стипендија која се исплаћује у јуну).

Кандидати се обавезују да до 15.05. 2023. године доставе следеће:

 1. попуњен образац - Сагласност за укључивање у рад научноистраживачке организације;
 2. попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;
 3. попуњен образац - Изјаву о непримању других стипендија;
 4. оригинал уверења о незапослености не старији од 15 дана: или из Националне службе за запошљавање или уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања или потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 5. копију личне карте/очитану личну карту;
 6. кандидати који су на обавезном приправничком стажу/лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ – попуњен образац - Изјава о регулисаном стажу.

Документацију је потребно доставити на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Сектор за науку, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”стипендиста докторанд - документација”.

Документација треба да стигне у Министарство до 15.05.2023.


Конкурс 2023. године

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

рођен је 1996. године или касније;
држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
незапослено је лице;
на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 (осампедесет) из свих научних области;
редовност у студирању;
не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.

Рок за пријаву истиче закључно са 24.02.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде:

На Јавни позив Министарства (23. Јавни позив за 2023. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација, који је објављен 25.01.2023. године, пријавило се укупно 180 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 07.04.2023.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Својеручно потписан приговор се доставља Министарству науке, технолошког развоја и иновација препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа:

Немањина број 22-26, Београд,
са назнаком
„ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ
-за студенте докторских академских студија који се укључују у рад научноистраживачких организација”

Коначна ранг листа кандидата, којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, биће објављена средином априла 2023. године, а сваком кандидату ће бити достављено обавештење путем имејла.

Стипендије - постдокторанди
Конкурс 2023. године

Објављена коначна ранг листа за постдокторско усавршавање истраживача у иностранству

По XIX Јавном позиву за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству, који је трајао од 25.01. до 27.03. 2023. године, од 16 пријављених, стипендију је добило 15 кандидата.


Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2023. години

На XIX Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2023. години, који је објављен 25.01.2023. године у дневном листу „Политика“ и на сајту Министарства, пријављенo је укупно 16 кандидата (један кандидат је одустао). У складу са условима конкурса и усвојеним критеријумима, анализом целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 18.05.2023. године. Приговори се подносе Министарству науке, технолошког развоја и иновација са назнаком: „приговор постдокторанада“ препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.


Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача запослених у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије”бр. 49/2019), врши се под следећим условима:

 1. да је кандидат запослен у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима;
 2. да захтев заједнички подносе кандидат и научноистраживачка организација у којој је кандидат запослен;
 3. да је усавршавање кандидата у функцији програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен и да је кандидат стекао научно/наставно звање;
 4. да је усавршавање у складу са потребама развоја науке у земљи и истраживањима према научним областима утврђених прописима о научноистраживачкој делатности;
 5. да кандидат испуњава следеће основне услове, и то:
  • да је доктор наука;
  • да је стекао научно/наставно звање;
  • да је усавршавање кандидата у функцији програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен;
  • да је рођен 1985. године или касније;
  • да зна енглески, односно језик земље у којој ће се усавршавати;
  • да има пребивалиште на територији Републике Србије.

Рок за пријаву истиче закључно са 27.03.2023. године.

Остале информације и обрасце преузмите овде: