Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Државни секретари

Вукашин Гроздић

Државни секретар

Вукашин Гроздић рођен је у Београду, у којем је завршио Девету гимназију “Михаило Петровић Алас”, природно-математички смер.

Основне и мастер студије похађао је на Филозофском факултету у Београду, током којих је стипендиран од стране Министарства просвете и Фонда за младе таленте "Доситеја". По завршетку мастер студија похађао је курс за резервне официре Војске Србије - род пешадија, где стиче чин потпоручника у резерви.
Усавршавање наставља на Филозофском факултету Универзитета у Београду, уписом докторских студија на којима истражује питање управљања развојем дигиталне писмености одраслих.

Од 2016. године запослен је у Кабинету Министра државне управе и локалне самоуправе, а од 2017. године ангажован је као саветник председника Владе Републике Србије на имплементацији пројеката у области дигитализације, образовања, науке, социјалног предузетништва, тржишта рада и другим областима од интереса председника Владе.

Мирослав Трајановић

Државни секретар

Др Мирослав Трајановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу у пензији, има више од 40 година искуства у примени информационих технологија у машинству и медицини. Та искуства обухватају моделирање проблема, писање програма за решавање различитих инжењерских проблема и едукацију студената у области ИКТ и биомедицинског инжењерства. Стручњак је за рачунарско програмирање, CAD, методу коначних елемената, адитивне технологије, реверзни инжењеринг и биомедицински инжењеринг. Од 2007. до 2013. године био је шеф Катедре за производно информационе технологије и менаџмент на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

Аутор је више од 300 научних радова објављених у часописима или на научним конференцијама. Члан је уређивачких одбора и рецензент у више часописа из области машинства и ИКТ. Објавио је више књига и био едитор више књига и зборника радова међународних конференција, укључујући и две монографије у издању Springer-а.

Учествовао у реализацији 15 националних научних пројеката уз подршку Владе и привреде Србије. Такође је био руководилац пројекта или вођа радних пакета за 10 националних пројеката углавном из области ИТ и машинства, као и два FP6, шест FP7, четири Horizon 2020 и два Horizon Europe пројекта.

Професор Трајановић је у последњих 20 година био веома активан у раду многих тела министарстава задужених за науку, а између осталог, био је:

  • Од 2004. до 2007. године председник Експертске комисије за машинство и индустријски софтвер Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије
  • Од 2007. до 2010. године председник Експертске комисије за индустријски софтвер и информатику Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
  • Од 2010. до 2017. године председник Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и ИТ Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. У том периоду био је члан радне групе која је писала Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2016 – 2020 – Истраживање за иновације
  • Од 2008. до 2013. године представник Србије у Програмском одбору FP7 PEOPLE
  • Од 2008. до 2017. представник Србије у Steering group for human resources and mobility Европске комисије
  • Од 2008. до 2020. године je био оснивач и координатор EURAXESS мреже Србије
  • Од 2014. до 2020. године представник Србије у програму Европске комисије Хоризонт 2020 за ERC-FET-MSCA

Члан тима Републике Србије у пред-приступним преговорима 2014. године за улазак Србије у Европску унију за Преговарачко Поглавље 25 – наука и истраживање.