Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Unapređenje principa i vrednosti za međunarodnu saradnju u istraživanju i inovacijama: Ključni rezultati Ministarske konferencije u Briselu

16. Februar 2024.

Foto: NITRA

Međunarodna saradnja u istraživanju i inovacijama pokazala se kao temelj za suočavanje s globalnim izazovima i podsticanje društvenog napretka

Ministarska konferencija "Multilateralni dijalog o principima i vrednostima u međunarodnoj saradnji u istraživanju i inovacijama", održana 16. februara 2024. godine u Briselu, a predstavljala je značajan korak u unapređenju principa i vrednosti koje će voditi ovu saradnju.

Konferencija, koju su organizovali Belgija kao predsedavajuća Saveta Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom, okupila je ključne aktere iz zemalja članica EU, međunarodnih partnerskih zemalja, kao i uglednih organizacija poput UNESCO-a, OECD-a i Međunarodnog saveta za nauku. Državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija prof. dr Miroslav Trajanović i pomoćnik ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ivana Vukašinović, predstavljali su Srbiju na događaju.

U centru diskusija bilo je prepoznavanje ključne uloge međunarodne saradnje u vođenju naučnih otkrića i suočavanju s hitnim društvenim pitanjima. Učesnici su istakli važnost poštovanja principa poput dobrovoljne razmene, međusobnog sporazuma i poštovanja ljudskih prava i etike u stvaranju povoljnog okruženja za saradnju.

Nastavljajući rad na prethodnim dijalozima i inicijativama, konferencija je pružila platformu za dublje sagledavanje osnovnih principa i vrednosti neophodnih za efikasnu međunarodnu saradnju u istraživanju i inovacijama. Ovi principi uključivali su slobode akademske i naučne istraživačke delatnosti, etiku i integritet, rodnu ravnopravnost i inkluzivnost, otvorenu nauku, izvrsnost u istraživanju, valorizaciju znanja i saradnju između industrije i akademije, bezbednost istraživanja kao i solidarnost i partnerstvo sa zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

U svom govoru, državni sekretar prof. dr Miroslav Trajanović, predstavljajući Srbiju, istakao je predanost zemlje unapređenju nauke i inovacija na globalnom nivou. On je naglasio inicijative Srbije u digitalizaciji, pametnoj specijalizaciji i strategijama za istraživanje, otvorenu nauku i veštačku inteligenciju. Takođe je prikazao investicije Srbije u naučno-tehnološke parkove, laboratorije za inovacije i regionalne centre za razvoj startapova, ističući njihovu ulogu kao centara inovacija i saradnje. Prof. dr Trajanović je takođe predstavio ambiciozne planove Srbije za BIO4 kampus, fokusiran na interdisciplinarna istraživanja i njegovu posvećenost napretku veštačke inteligencije, uključujući članstvo u Globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju. Osim toga, istakao je proaktivne korake Srbije na međunarodnoj sceni, promovišući inicijative poput usvajanja UN rezolucije za Međunarodnu dekadu nauke za održivi razvoj 2024-2033.

Konferencija je poslužila kao katalizator za jačanje međunarodne saradnje u istraživanju i inovacijama putem promovisanja zajedničkog razumevanja principa i vrednosti i identifikacije praktičnih koraka za njihovu primenu. Dok globalna zajednica nastavlja da se suočava s kompleksnim izazovima, ovakvi zajednički napori su od suštinskog značaja za iskorišćavanje transformacionog potencijala istraživanja i inovacija kako bismo izgradili bolju, održiviju budućnost za sve.

Kroz kontinuirani dijalog i zajedničko delovanje, zainteresovane strane ostaju posvećene unapređenju ovih principa i vrednosti, osiguravajući da međunarodna saradnja u istraživanju i inovacijama ostane vođena zajedničkom posvećenošću izvrsnosti, inkluzivnosti i etičkog ponašanja.

Galerija