Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Prve naučnoistraživačke organizacije čiji su istraživači u punom kapacitetu pristupili i uredili svoje podatke na portalu eNauka

02. Novembar 2023.

Portal eNauka je 03. 07. 2023. otvoren za sve istraživače u Republici Srbiji. Angažmanom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (NITRA), ali i samih istraživača, urednika naučnoistraživačkih organizacija (NIO) kao i rukovodstva NIO, broj prijavljenih istraživača na portalu eNauka je u konstantnom porastu.

Ova inicijativa rezultovala je činjenicom da su na Institutu ekonomskih nauka, Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka istraživači pristupili i uredili svoje podatke na portalu eNauka u punom kapacitetu (broj prijavljenih istraživača na portalu eNauka na ovim NIO je 100%).

Navedeni Instituti su prve NIO čiji svi istraživači koriste eNauku, te ovom prilikom ističemo profesionalnost, efikasnost i predan rad njihovih NIO urednika, rukovodstva i naravno samih istraživača, jer aktivnostima koje su sproveli daju primer ostalim NIO u Republici Srbiji, kao i značajan podsticaj za dalji razvoj eNauke.

NITRA će intenzivno nastaviti sa daljim aktivnostima unapređenja portala eNauka, sa ciljem da rad NIO, kao i individualni doprinosi istraživača postanu značajno vidljiviji domaćoj i međunarodnoj javnosti.