Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Прве научноистраживачке организације чији су истраживачи у пуном капацитету приступили и уредили своје податке на порталу еНаука

02. Новембар 2023.

Портал еНаука је 03. 07. 2023. отворен за све истраживаче у Републици Србији. Ангажманом Министарства науке, технолошког развоја и иновација (НИТРА), али и самих истраживача, уредника научноистраживачких организација (НИО) као и руководства НИО, број пријављених истраживача на порталу еНаука је у константном порасту.

Ова иницијатива резултовала је чињеницом да су на Институту економских наука, Институту за криминолошка и социолошка истраживања и Институту за повртарство Смедеревска Паланка истраживачи приступили и уредили своје податке на порталу еНаука у пуном капацитету (број пријављених истраживача на порталу еНаука на овим НИО је 100%).

Наведени Институти су прве НИО чији сви истраживачи користе еНауку, те овом приликом истичемо професионалност, ефикасност и предан рад њихових НИО уредника, руководства и наравно самих истраживача, јер активностима које су спровели дају пример осталим НИО у Републици Србији, као и значајан подстицај за даљи развој еНауке.

НИТРА ће интензивно наставити са даљим активностима унапређења портала еНаука, са циљем да рад НИО, као и индивидуални доприноси истраживача постану значајно видљивији домаћој и међународној јавности.

Погледајте још вести