Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Oformljena Radna grupa za otvorenu nauku u Srbiji

29. Februar 2024.

Foto: Zoran Petrović / NITRA

Otvorena nauka je postala stvarnost i potreba svih disciplina u istraživačkoj zajednici u Republici Srbiji

Ministarstvo je donošenjem Platforme za otvorenu nauku (2018) i Zakonom o nauci i istraživanjima (2019) iskazalo opredeljenost za primenu otvorene nauke u Srbiji. U prethodnom periodu prepoznate su i brojne promene i aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasne implementacije principa otvorene nauke u Srbiji (APC, bodovanje deponovanja podataka, edukacija na svim nivoima, uključivanje Srbije u EOSC).

Tim za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS) formiran 2020. godine ima zadatak da definiše, prepozna i uredi sve promene koje otvorena nauka donosi, kao i da iste što ranije uvede u istraživačku zajednicu Srbije. Sastav TONuS-a čine Ministarka, državni sekretari, pomoćnici ministra, kao i šira grupa istraživača i eksperata iz ove oblasti.

Radni sastanak TONuS-a u novom sazivu održan je 29.02.2024. godine. Odlučeno je da će se aktivno raditi na unapređenju Platforme za otvorenu nauku, sa ciljem da se inovirana verizija usvoji do juna meseca 2024. godine.

Sastanku je prisustvovala i ministarka dr Jelena Begović koja je na početku satanka rekla: „Želim da vam se zahvalim unapred za trud i energiju koju ćete uložiti, a onima koji su do sada radili u Radnoj grupi bih da se zahvalim za dosadašnji rad. Ovo je izuzetno bitna tema i iskoristiću priliku da objasnim princip otvorene nauke i sve ono na čemu se ona zasniva. Takođe, volela bih da se na našem prvom sastanku osvrnemo na sve što smo u okviru otvorene nauke već uradili, kako bismo mogli da se usmerimo na ono što je neophodno dalje preduzeti kako bi procesi vezani za otvorenu nauku u Republici Srbiji bili uređeniji“.

Takođe, iskoristila je priliku da najavi prisutnima početak rada Portala otvorene istraživačke infrastrukture, koji će činiti objedinjenu listu sve postojeće naučne opreme u Republici Srbiji, kako bi ona postala dostupna za korišćenje celoj naučnoj zajednici, ali i privatnom sektoru.

Galerija