Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Objavljen Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu

14 Februar 2024

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative potpisanog dana 28.06.2002. godine („Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), kojim je Republika Srbija postala punopravna članica EUREKA Programa, u skladu sa članom 30. stav 1. tač. 3) i 10)  Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/19) i čl. 7. stav 1. tačka 5) i 11. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 18/10  i 55/13), i Akta o uslovima i načinu finansiranja nacionalnih projekata odobrenih u okviru EUREKA programa, 110-00-00061/2021-09 od 9.04.2021. godine, u daljem tekstu: Akt o finansiranju,

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

raspisuje

JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu

Svrha Javnog poziva za finansiranje EUREKA mrežnih projekata (u daljem tekstu: poziv) je da omogući organizacijama koje posluju u Republici Srbiji da u potpunosti učestvuju u međunarodnim EUREKA mrežnim projektima (u daljem tekstu: EUREKA projekti)   i podstakne njihovo učešće u svim tehnološkim oblastima EUREKA programa.