Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Објављен Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2024. годину

14 Фебруар 2024

На основу Меморандума о разумевању између ЕУРЕКА Секретаријата и земаља чланица ЕУРЕКА иницијативе потписаног дана 28.06.2002. године („Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), којим је Република Србија постала пуноправна чланица ЕУРЕКА Програма, у складу са чланом 30. став 1. тач. 3) и 10)  Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19) и чл. 7. став 1. тачка 5) и 11. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10  и 55/13), и Акта о условима и начину финансирања националних пројеката одобрених у оквиру ЕУРЕКА програма, 110-00-00061/2021-09 од 9.04.2021. године, у даљем тексту: Акт о финансирању,

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2024. годину

Сврха Јавног позива за финансирање ЕУРЕКА мрежних пројеката (у даљем тексту: позив) је да омогући организацијама које послују у Републици Србији да у потпуности учествују у међународним ЕУРЕКА мрежним пројектима (у даљем тексту: ЕУРЕКА пројекти)   и подстакне њихово учешће у свим технолошким областима ЕУРЕКА програма.

Погледајте још вести