Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

eNauka postiže nov rekord - preko 20.000 aktivnih istraživača na portalu

27 Februar 2024

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija sa ponosom objavljuje da digitalni portal eNauka trenutno broji preko 20.000 aktivnih istraživača.

Ovaj značajan korak predstavlja veliki uspeh za našu naučnu zajednicu i potvrđuje portal eNauka kao ključnu platformu za transparentnu razmenu znanja i saradnju među istraživačima širom zemlje. Sve veći broj istraživača koji se pridružuje portalu svedoči o rastućem interesovanju i poverenju koje naučna zajednica ima u portal eNauka.

Portal eNauka otvoren je 3. jula 2023. godine za sve aktivne istraživače u Republici Srbiji. Na portalu se trenutno nalazi preko 700.000 naučnih rezultata, koji zajedno sa brojem aktivnih istraživača predstavlja jasan pokazatelj predanog rada i zalaganja naših istraživača u pomeranju granica znanja.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija se zahvaljuje svim istraživačima, NIO urednicima i naučnoistraživačkim organizacijama koji su doprineli ovom značajnom rastu i nastoji da pruža kontinuiranu podršku u daljem razvoju portala eNauka, kako bi uzajamno gradili budućnost nauke u Srbiji sa ciljem poboljšanja naučne infrastrukture koja doprinosi daljem razvoju, unapređenju i transparentnosti naučnoistraživačke i inovacione delatnosti.