Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Objavljen Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine

30. Jun 2023.

Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog 7. aprila 2009. godine, koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine i Protokola sa Petog zasedanja srpsko-kineskog komiteta za naučnu i tehnološku saradnju održanog u on-line formatu 08.07.2021. god.

Ministarstvo nauke,tehnološkog razvoja i inovacija objavljuje

K O N K U R S

za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine

(Konkurs će biti otvoren do 31.8. 2023. godine)

Predmet Konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

Opšte odredbe

Ministarstvo nauke,tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, u ime srpske strane i Ministarstvo za nauku i tehnologiju u ime kineske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

Uslovi konkursa

Na konkurs se prijavljuju istraživači i grupe istraživača koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br 49/2019).

Zajednički projekti saradnje

Prednost će imati oni predlozi bilateralnih projekata koji se finansiraju iz programa drugih međunarodnih i regionalnih organizacija, a predlagači projekata nisu učestvovali u prethodnim projektnim ciklusima sa Narodnom Republikom Kinom.

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje, i to: projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije - Ministarstvu nauke,tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Narodne Republike Kine – Ministarstvu za nauku i tehnologiju Narodne Republike Kine.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva nauke,tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstva za nauku i tehnologiju Narodne Republike Kine.
Period realizacije projekata je dve godine.
Način finansiranja

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni tako što:

 • strana koja prima istraživače snosi troškove njihovog smeštaja i dnevnica, kao i one troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa projekta
 • strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju, kao i zdravstveno osiguranje

Obe strane će podsticati razmenu istraživača i to: do maksimalno – ukupno 4 (četiri) posete po odobrenom zajedničkom projektu (u toku 2 godine), u trajanju do maksimalno 14 dana.

Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti. Troškovi boravka kineskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Procedura prijavljivanja na konkurs

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe strane do 31.8. 2023. godine.

Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima - Ministarstvu nauke,tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Narodne Republike Kine, kineskom Ministarstvu za nauku i tehnologiju.

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava projekta na Konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

 1. preko web sajta https://bilateral-china.nitra.gov.rs/ potrebno je ulogovati se radi dobijanja koda za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otovoren moguće je on-line popunjavanje i korigovanje predloga projekta. Popunjena projektna prijave ostaje na sajtu;
 2. Finalne verzije popunjene projektne prijave na srpskom i engleskom jeziku (.pdf fajlove) poslati na elektronsku adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.;
 3. Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) potpisanu od strane rukovodioca projekta i direktora/dekana srpske NIO, uz propratni dopis na memorandumu institucije dostaviti lično na pisarnicu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija ili poslati poštom na adresu:

  Ministarstvo nauke,tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
  Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine 2024– 2025.
  Nemanjina 22-26
  11 000 Beograd

Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

Selekcija projektnih predloga

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

 • Kvalitet i aktuelnost predloženog projekta
 • Značaj i dostižnost postavljenih ciljeva
 • Usklađenost predložene metodologije i plana aktivnosti sa temom projekta
 • Ostvarljivost i primenljivost rezultata i
 • Mogućnost proširenja saradnje, kvalitet istraživačkih timova, učešće mladih istraživača.

Izveštavanje

Nosioci selektovanih projekata dužni su da Mešovitom komitetu za naučnu i tehnološku saradnju dve strane podnesu izveštaje nakon prve godine istraživanja, kao i nakon završetka projekta u roku od 15 dana u formi obrasca koje se preuzima na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterala. Izveštaji se dostavljaju na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva.