Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Објављен Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године

30. Јуни 2023.

На основу Споразума изимеђу Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Протокола са Петог заседања српско-кинеског комитета за научну и технолошку сарадњу одржаног у on-line формату 08.07.2021. год.

Министарство науке,технолошког развоја и иновација објављује

К О Н К У Р С

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године

(Конкурс ће бити отворен до 31.8. 2023. године)

Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

Опште одредбе

Министарство науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије, у име српске стране и Министарство за науку и технологију у име кинеске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

Услови конкурса

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који испуњавају услове у складу са Законoм о науци и истраживањима („Сл.гласник Републике Србије“ бр 49/2019).

Заједнички пројекти сарадње

Предност ће имати они предлози билатералних пројеката који се финансирају из програма других међународних и регионалних организација, а предлагачи пројеката нису учествовали у претходним пројектним циклусима са Народном Републиком Кином.

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије - Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине – Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије и Министарства за науку и технологију Народне Републике Кине.
Период реализације пројеката је две године.

Начин финансирања

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница, као и оне трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма пројекта

страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују, као и здравствено осигурање

Обе стране ће подстицати размену истраживача и то: до максимално – укупно 4 (четири) посете по одобреном заједничком пројекту (у току 2 године), у трајању до максимално 14 дана.

Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка кинеских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 евра, у динарској противвредности.

Процедура пријављивања на конкурс

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране до 31.8. 2023. године.

Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима - Министарству науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском Mинистарству за науку и технологију.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на Kонкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

 1. преко wеб сајта https://bilateral-china.nitra.gov.rs/ потребно је улоговати се ради добијања кода за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отоворен могуће је on-line попуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту
 2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (.pdf фајлове) послати на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и директора/декана српске НИО, уз пропратни допис на меморандуму институције доставити лично на писарницу Министарства науке,технолошког развоја и иновација или послати поштом на адресу:

  Mинистарство науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
  Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине 2024– 2025.
  Немањина 22-26
  11 000 Београд

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

Селекција пројектних предлога

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Народне Републике Кине. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

 • Квалитет и актуелност предложеног пројекта
 • Значај и достижност постaвљених циљева
 • Усклађеност предложене методологије и плана активности са темом пројекта
 • Остварљивост и применљивост резултата и
 • Могућност проширења сарадње, квалитет истраживачких тимова, учешће младих истраживача

Извештавање

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Мешовитом комитету за научну и технолошку сарадњу две стране поднесу извештаје након прве године истраживања, као и након завршетка пројекта у року од 15 дана у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатералa. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

Погледајте још вести