Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Листа категорисаних домаћих часописа за 2023. gодину

26. Децембар 2023.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је у складу са процедуром прописаном Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа донело Одлуку о утврђивању Листе категорисаних научних часописа за 2023. годину.

У вези са уклањањем часописа Генетика из базе Web of Science и повлачењем радова објављених у часопису Генетика због доказа који указују да је рецензија овог рада била компромитована, коришћењем лажних података, великог броја неприкладних цитата, недоличног понашања у вези са професионалним етичким кодексима. Министарство је експертском анализом утврдило да је поступак рецензирања извршен по правилима и стандардима научног издаваштава. У 21 раду објављеном учаопсису Bioscience Research у 2022. години цитирано је 5 истих радова из часописа Генетика (у свим радовима цитирано је 40 истих рефернци и међу њима 5 радова објављених у часопису Генетика). Наведени радови су објављени током 2020. и 2021. године у условима отежаног рада и проблема са проналажењем рецензената услед пандемије. Утврђено је да часопис Генетика нема никакав однос са часописом Bioscience Research нити са ауторима радова у том часопису нити са ауторима цитираних радова, те да уредништво није имало могућност да на то утиче.

Имајући у виду све релевантне чињенице Министрство препоручује истраживачима да без устручавања наставе да објављују своје радове у часопису Генетика.

Погледајте још вести