Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије објављује нове програме подршке иновационој делатности за 2023. годину

16 Октобар 2023

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије са задовољством објављује Јавне позиве који имају за циљ пружање подршке иновационој делатности у нашој земљи и то за:

Програм формирања и развоја иновационих инкубатора:

Овај програм је осмишљен са намером да подстакне и подржи формирање и развој иновационих инкубатора у оквиру научно-истраживачких организација. Осим што ће помоћи у успостављању и подизању капацитета иновационих инкубатора, програм је посебно усмерен на:
  • Развој предузетничких компетенција, повећање броја стартап тимова са пословним идејама, као и повећање броја стартапа у најранијој фази развоја
  • Пружање обука, менторског вођења и саветовања у циљу олакшавања раста стартапа и њиховог несметаног уласка и успеха на тржишту.
  • Подстицање мултидисциплинараности и сарадњу НИО
Максималним износ финансирања је 6.000.000,00 динара по пројекту.

Програм промоције и популаризације иновационе делатности

Овај програм наглашава подизање свести шире јавности о значају развоја иновационе делатности кроз:
  • Манифестације и догађаје који имају за циљ повећање видљивости и значаја иновационе делатности, као и промовисање и подстицање предузетничког размишљања, значаја иновационог предузетништва и комерцијализације иновативних решења.

  • Јачање капацитета новооснованих предузећа (стартапа) путем програма акцелерације кроз обуке и подршку стручњака из одговарајућих области.
  • Планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја иновација и иновационог предузетништва, на националном нивоу.
Укупан износ опредељених средстава за реализацију овог програма је 60.000.000,00 динара.
Погледајте још вести