Accessibility Tools

Skip to main content

Predstavljen predlog reforme sistema plata u nauci

28. September 2023.

Foto: Zoran Petrović, NITRA

Tim Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije pod vođstvom ministarke dr Jelene Begović predstavio je rezultate dosadašnjeg rada na predlogu reforme sistema plata u nauci, koja ima za cilj da reši dugogodišnje izazove u vezi sa pravičnim i motivišućim naknadama za rad naučnika i istraživača

Predlog rešenja predstavljen je Zajednici instituta Srbije, koja u svom članstvu ima 68 instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, naučnih i istraživačko–razvojnih instituta.

„Dolazim iz naučne zajednice i jako dobro znam situaciju sa platama“, navela je dr Begović u svom obraćanju. „Takođe, komuniciram sa ljudima iz različitih instituta, institucija, zaposlenim na različitim radnim mestima. Potpuno mi je jasno da ovaj sistem, koji je bio dobro zamišljen, nažalost nije implementiran kako je trebalo. Želeli smo da izađemo u susret najvećem broju zahteva“, kazala je dr Begović okupljenim predstavnicima instituta.

Izloženi predlog reforme sistema isplate naknada za rad naučnika i istraživača temelji se na pet osnovnih polaznih principa koje treba uvažiti. Prvi je princip jedne plata po naučnom zvanju, drugi princip povećanja najnižih plata, treći da neće dolaziti do smanjenja plata, četvrti je postojanje finansijske motivacije za napredovanje u zvanjima, a peti je nagrađivanje najboljih.

„Šest meseci radimo na ovom predlogu rešenja i uopšte nam nije lako, jer smo želeli da nađemo način da zadovoljimo pet definisanih polaznih principa za dobrobit naučne zajednice i da polazeći od njih napravimo sistem koji treba da funkcioniše tako da uvede red među plate za naučnike”, rekla je ministarka dr Jelena Begović.

Ova reforma predstavlja značajan korak napred ka unapređenju naučne zajednice i stvaranju pravednog okvira za sve njene članove.

Galerija