Accessibility Tools

Skip to main content

Pomoćnica ministra Ivana Vukašinović učestvovala na panelu UNESCO-a

16. November 2023.

Foto: UNESCO/Fabrice GENTILE

Ivana Vukašinović, pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, učestvovala je kao panelistkinja na visokom okruglom stolu na temu "Izgradnja poverenja u nauku na raskršću između nauke, politike i drustva"

Događaj je održan u sedištu UNESCO-a kao prateći događaj 42. sesije UNESCO Generalne konferencije.
Panel, na kojem su učestvovali ugledni stručnjaci iz oblasti, adresirao je ključna pitanja o ulozi naučnih istraživanja u efikasnom odgovaranju na društvene potrebe i pitanja politike u vezi sa održivim razvojem.

Gospođa Vukašinović podelila je svoj pogled na međusobnu povezanost nauke, ciljeva održivog razvoja i ključnog uticaja na poverenje u nauku unutar društva i među donosiocima politika.

Pitanja koja su postavljena pomoćnici ministra istraživala su efikasnost naučnih istraživanja, njihov uticaj na donošenje politika, kao i kako ova veza utiče na poverenje u nauku. Događaj je naglasio važnost izgradnje poverenja u nauku za globalnu saradnju u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Učešće pomoćnice ministra Ivane Vukašinović na panelu naglašava posvećenost Srbije ulozi nauke u održivom razvoju i aktivno učešće u međunarodnim dijalozima usmerenim ka izgradnji poverenja u nauku koja je sredstvo za dostizanje pozitivnih promena na globalnom nivou.

Galerija