Accessibility Tools

Skip to main content

Održan sastanak Radne grupe formirane radi podrške istraživačima u prijavi predloga projekata na otvorene pozive ERC-a

24. November 2023.

Foto: Zoran Petrović / NITRA

Održan je sastanak Radne grupe formirane sa ciljem da pruži podršku istraživačima u pripremi prijava predloga projekata na otvorene pozive Evropskog istraživačkog saveta (ERC)

Sastanku su prisustvovali dr Marina Soković, v.d. pomoćnika ministra, dr Magdalena Đorđević, naučni savetnik, Institut za fiziku, prof. dr Sofija Stefanović, Filozofski fakultet, dr Milica Đurić Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije, Sonja Budiša Milenković, menadžer za mećunarodnu saradnju, Fond za nauku, Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, Centar za promociju nauke, dr Jasmina Grubin, samostalni savetnik, Željka Dukić, samostalni savetnik Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Na sastanku je dogovreno da se izradi izveštaj o analizi trenutnog stanja, da se ukaže na probleme i prepreke sa kojima se istraživači iz Republike Srbije susreću prilikom prijave na pozive ERC-a, da se naučnoistraživačke organizacije upoznaju detaljnije sa zahtevima ERC programa i pripreme za podršku istraživačima prilikom aplikacija i realizacije projekata, kao i da se predlože mere koje treba preduzeti i izrade preporuke za istraživače i instutucije, sa ciljem povećanja broja prijava predloga projekata i broja dobijenih ERC projekata, čime će se omogućiti održivost vrhunskog istraživanja i nakon realizacije projekata.

Dobitnici ovih prestižnih projekata, dr Đorđević, dr Stefanović i dr Vučičević, koji su članovi radne grupe, svojim iskustvima pomoći će radnoj grupi u izlanaženju dobrih preporuka, koje će biti od pomoći našim istraživačima prilikom aplikacija za ERC projekte, na čemu im je Ministarstvo veoma zahvalno.

Galerija