Accessibility Tools

Skip to main content

Ministarka dr Jelena Begović otvorila XIII Kongres mikrobiologa Srbije MIKROMED REGIO 5

04. April 2024.

Foto: Zoran Petrović / NITRA

Kongres mikrobiologa Srbije MIKROMED REGIO 5 se održava u Hotelu Mona Plaza u periodu od 4. do 6. aprila i ima za cilj da predstavi najnovija dostignuća u mikrobiologiji koja doprinose boljem razumevanju uloge mikroorganizama u prirodi i da okupi mikrobiologe iz Srbije i regiona, kako bi ih povezao sa najboljim stručnjacima iz cele Evrope, uključujući mikrobiologe iz različitih disciplina: bioinformatičare, genetičare, molekularne biologe, biohemičare, epidemiologe, pedijatre, lekare infektologe i sve ostale naučnike sa zajedničkim interesovanjem za najnovija saznanja u okviru mikrobiologije

Ovaj regionalni skup pruža platformu istraživačima, stručnjacima iz industrije i praktičarima, kao i lekarima, da se sretnu i podele rezultate inovativnih istraživanja i najnovije momente razvoja u oblasti svih aktuelnih mikrobioloških problema i ponude rešenja za njihovo prevazilaženje od strane svetskih eksperata u ovoj oblasti, a otvorila ga je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović.

„Fokus Kongresa je predstavljanje najnovijih saznanja do kojih se došlo istraživanjima u mikrobiologiji, koja su vršena kako bismo bolje razumeli svet u kom živimo, izazove sa kojima se kao čovečanstvo suočavamo, ali i da bismo kroz primenu nauke našli rešenja za ove izazove“, rekla je ministarka dr Jelena Begović.

Ministarka je iskoristila priliku da prisutnima iz međunarodne akademske zajednice predstavi najveći infrastrukturni projekat u nauci u Republici Srbiji – BIO4 Kampus.

„Na površini od 30 hektara ćemo okupiti 9 instituta, 7 fakulteta, startap zajednicu Republike Srbije, kao i privatne kompanije kako bismo stvorili inovacije i širili znanje. Ovo nije najveći naučni projekat samo u Srbiji, već i u celom regionu. Vredan 450 miliona evra, on objedinjava sve – od fantastične arhitekture, najmodernije naučne opreme i laboratorija do ljudskog kapitala koji smo stekli zbog duge istorije bavljenja naukom u našoj državi“, zaključila je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović.

Galerija