Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Објављен Јавни позив за учешће у средствима у 2023. години

Министарство науке, технолошког развоја и иновација, надлежно за научноистраживачку делатност, у 2023. години суфинансира бројне програмске активности

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2023. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендиста Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
 2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
 3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
 4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
 5. стипендирање младих истраживача- ученика завршних разреда (ИИИ и ИВ) средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским);
 6. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 7. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 8. суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
 9. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 10. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 11. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 12. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 13. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама;
 14. суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом.

Обрасце одговарајућих захтева, критеријуме на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, рокове за пријаву, али и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива можете пронаћи налазе се на веб-сајту Министарства и то на овом линку.