Accessibility Tools

Skip to main content

Master i doktorske studije u Japanu - JICA Knowledge Co-Creation Program

26. September 2023.

Japanska agencija za međunarodnu saradnju ( JICA ) pokrenula je novi program razvojne saradnje koji pruža mogućnost za postdiplomske studije u Japanu za javne službenike, istraživačke institucije i fakultete pod nazivom SDGs Global Leader.

Program se odnosi na formulisanje i sprovođenje politika u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Japanska strana snosi troškove školarine, povratne karte Srbija – Japan – Srbija, dnevnica i troškova dodatnog kratkoročnog kursa u dogovoru sa japanskim univerzitetom.

Napominjemo da Japanska agencija za međunarodnu saradnju pruža ekspertsku pomoć potencijalnim kandidatima tokom procesa prijavaljivanja.

Rok za dostavljanje popunjenih formulara za prijavu kandidata Ministarstvu za evropske integracije je 1. novembar 2023. godine.

  • Osoba za kontakt ispred Ministarstva za evropske integracije je Jelena Todosijević:

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.