Accessibility Tools

Skip to main content

Godišnja konferencija Platforme "Održivi razvoj za sve"

17. November 2023.

Foto: NITRA

Pomoćnica ministra Ivana Vukašinović ispred Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i invoacija aktivno je učestvovala na Godišnjoj konferenciji "Održivi razvoj za sve", koja je 15. novembra održana u Beogradu

U svojoj prezentaciji Vukašinović je naglasila ključne aspekte postizanja ciljeva održivog razvoja u skladu sa Agendom 2030. Ona je ambiciozni okvir ove Agende, koji obuhvata 17 ciljeva, a koji se tiču brojnih aspekata, od iskorenjivanja siromaštva do očuvanja životne sredine, predstavila kao neophodan vodič za budućnost Srbije. "Agenda 2030 nije samo skup ambicija. Ona je strateški imperativ za budućnost Srbije", naglasila je Vukašinović.

Poseban naglasak stavljen je na ključnu ulogu nauke kao katalizatora za ostvarivanje ovih ciljeva održivog razvoja. Vukašinović je istakla je značaj inicijative i podrške Republike Srbije rezoluciji "Međunarodna dekada nauka za održivi razvoj, 2024-2033", usvojenoj na Generalnoj skupštini UN. "Naša posvećenost Agendi 2030 odražava se i kroz podršku ovoj rezoluciji, čime se potvrđuje da je inicijativa Republike Srbije široko prepoznata", dodala je.

U izjavi za medije, pomoćnica ministra Ivana Vukašinović naglasila je da je ova konferencija postavila osnovu za transformaciju ka održivoj Srbiji i izrazila uverenje da je došlo vreme u kojem će nauka biti prepoznata kao ključni alat za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Konferencija je nastavljena diskusijama o konkretnim koracima ka održivoj budućnosti. Organizaciju konferencije je vodila Fondacija Ana i Vlade Divac kao ključni lokalni partner u realizaciji ove platforme, podržane od strane vlada Švajcarske i Nemačke, sa implementacijom od strane GIZ-a.

Galerija