Јавно предузеће "Службени гласник" и Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије потписали су Споразум о пословној сарадњи с циљем успостављања дубље међусобне сарадње у областима од значаја за обе стране, као и пружања међусобне помоћи у остваривању њихових делатности. Обе стране препознају повезаност и заједнички интерес за развој и промоцију научне, културне и образовне мисије у српском друштву.