Конкурс је отворен у периоду од 24. маја 2023. до 04. августа 2023. године.