Интереси академаца кључни за развој програма подршке државе