“Овај институт представља спој научноистраживачке, али и примењене делатности, пре свега у области грађевинарства у најширем, али и у најдубљем смислу те речи”, навела је др Беговић.