Међународни консултант за Институт за међународну политику и привреду