Набавка ИТ опреме за потребе Института за међународну политику