Подршка развоју научноистраживачких кадрова

Министарство науке, технолошког развоја и иновација финансира 17 програмских активности које имају за циљ подстицање и унапређење развоја кадрова за бављење научноистраживачким радом, а које су дефинисане у оквиру пет посебних четворогодишњих програма за чију реализацију се једном годишње расписује Јавни позив.

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад има за циљ развој научноистрaживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. Министарство, од 2000. године, обезбеђује стипендирање за 200 нових и наставља стипендирање за око 350 студената докторских академских студија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација – института и факултета.  Кроз овај програм Министарство стипендира и до 20 младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања, а чије се стипендирање наставља до завршетка мастер академских студија.

Уз стипендирање финансијски се подржава и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање као што је учешће на научним скуповима у земљи и иностранству, студијски боравци у иностранству (за студенте мастер и докторских основних студија и стипендисте Министарства), као и трошкови пријаве, завршне израде и одбране докторске дисертације.

Реализацијом Програма за усавршавање кадрова за научноистраживачки рад Министарство наставља да прати и подстиче развој научних кадрова кроз подршку стицања знања непосредном разменом научних информација и научних достигнућа, као и кроз развој научне сарадње на међународном нивоу, учешћем на научним скуповима, постдокторским усавршавањем, као и суфинансирањем боравка иностраних научника у Републици Србији.

Кроз реализацију Програма набавке иностране научне литературе и приступа електронским базама података Министарство омогућава нашим стипендистима и научницима увид у најновије научне резултате из свих научних области и релавантну научну и стручну литературу.

Такође, кроз Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова подржава се презентовање научноистраживачког рада кроз објављивање резултата у домаћим научним часописима, моногрфским научним делима и излагањима на научним скуповима у земљи, као и укључивање научно-стручних друштава из Србије у међународна научна удружења/организације, чиме се доприноси повећању општег фонда знања и употребљивости добијених научних резултата у свим научним областима.

Програм суфинансирања научно-образовних центара, специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом кроз бројне семинаре, кампове, радионице, које воде најбољи просветни и научни радници из Србије и иностранства, омогућава младим истраживачима да се на примерен начин упознају са методологијом научног истраживања, са научном и технолошком баштином, најновијим достигнућима у науци и мотивишу за даље бављење научним истраживањима.

Други Јавни позив за учешће у средствима Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2023. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 14 ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ У 2023. ГОДИНИ

Контакти за додатне информације о програмима

Контакти за додатне информације о програмима развоја научноистраживачких кадрова

 

Стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања
Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација

Лара Марин

Телефон: 011/2687-480

lara.marin@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл: jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије,
односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл: jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

Суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства

Татјана Поповић

Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480

Имејл: tatjana.popovic@nitra.gov.rs

 

 

Стипендирање младих истраживача - ученика завршних разреда средњих школа који су освојили медаље на међународним олимпијадама знања из свих научних области.

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл: jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству

Зорица Станић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: zorica.stanic@nitra.gov.rs     

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву

Зорица Станић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: zorica.stanic@nitra.gov.rs   

  

Суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства

Татјана Поповић

Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480

Имејл: tatjana.popovic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@nitra.gov.rs

 

 

 

Финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење

и

Финансирање доделе Digital Object Identifier - DOI бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација (CrossRef)

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање издавања монографија у Републици Србији

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији

Татјана Поповић

Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480

Имејл: tatjana.popovic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@nitra.gov.rs

 

 

Суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@nitra.gov.rs

                                                                                               

Програми и Акти за период од 2021. до 2025. године

Програми и Акти на основу којих се реализује подршка научноистраживачким кадровима