Наука и истраживање у Србији

Наука и истраживање као делатност од посебног значаја за свеукупни развој Републике Србије, заснована је на знању, искуству и вештинама и заједно са високим образовањем је покретач привредног и укупног друштвеног развоја и део су међународног научног, образовног, културног и уметничког простора.

Наука и истраживање су систематски стваралачки рад који се предузима ради стварања нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја.

Ради планирања и остваривања дугорочних стратешких циљева, приоритета и праваца научног и технолошког развоја, Влада Србије усвојила је Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања. Стратегија почива на доктрини да ће Србија бити снажна, просперитетна и угледна сразмерно знању којим као заједница мислећих људи располаже. У условима бројних глобалних изазова, ова Стратегија препознаје знање као поуздан темељ за будући економски напредак, развој образовања и очување здравља, безбедности и националног идентитета у Републици Србији.

Стратегија се усаглашава са стратегијом општег привредног и друштвеног развоја Републике Србије, као и другим националним, регионалним и европским стратегијама укључујући и Стратегију  паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020 до 2027. године.

Систем науке и истраживања у Републици Србији је уређен Законом о науци и истраживањима и то планирањем и остваривањем општег интереса у науци и истраживању, обезбеђивањем квалитета и развоја научноистраживачког рада, правног положај института, оснивањем и управљањем институтима, стицањем звања истраживача, институционалним финансирањем и финансирањем других програма од општег друштвеног интереса, вођењем евиденције, као и другим питањима од значаја за систем науке и истраживања.

О обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоју научноистраживачке делатности у Републици Србији старају се тела и комисије:

  • Национални савет за научни и технолошки развој;
  • Одбор за акредитацију научноистраживачких организација;
  • Комисија за стицање научних звања;
  • Матични научни одбори;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 17 ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ за 2022. годину

 

Аналитичари за основна истраживања

МАТЕМАТИКА, КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ И МЕХАНИКА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

БИОЛОГИЈА

др Јасмина Грубин

Email: jasmina.grubin@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

ХЕМИЈА

Софија Мишков Панић

Email: sofija.miskov.panic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

ФИЗИКА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

ГЕОНАУКА И АСТРОНОМИЈА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Славица Распоповић

Email: slavica.raspopovic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

 ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

Марија Величковић

Email: marija.velickovic@nitra.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 

БИОТЕХНОЛОГИЈА И ПОЉОПРИВРЕДА 

Ивана Рајчић

Email: ivana.rajcic@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок .120

 

ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Драган Сатарић

Email: dragan.sataric@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 115 

 

ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Јaгода Петровић Укај

Email: jagoda.petrovic.ukaj@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 115 

 

МАШИНСТВО И ИНДУСТРИЈСКИ СОФТВЕР

Војислав Стефановић

Email: vojislav.stefanovic@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 130 

 

МАТЕРИЈАЛИ И ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Вероника Распоповић

Email: veronika.raspopovic@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок 120 

 

АНАЛИТИЧАР ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Вероника Распоповић

Email: veronika.raspopovic@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок 120 

 

АНАЛИТИЧАР ЗА УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА, ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА

Дорис Шевер

Email: doris.sever@nitra.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 130 

 

 

Тела и комисије

Тела и комисије за вредновање научноистраживачког рада и рада научноистраживачких организација

 

О обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоју научноистраживачке делатности у Републици Србији старају се:

Тела и комисије

Национални савет за научни и технолошки развој

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација

Комисија за стицање научних звања

Матични научни одбори

 

Акта, извештаји и одлуке тела и комисија

Национални савет за научни и технолошки развој

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација

Комисија за стицање научних звања

Матични научни одбори

 

 

Платформа за отворену науку

Платформа за отворену науку