Кабинет министра

Влада Републике Србије
Министарство науке, технолошког развоја и иновација

 

Кабинет министра

kabinet@nitra.gov.rs

+381 11 363 37 01 

Немањина 11

11 000 Београд 

Секретаријат

sekretarijat@nitra.gov.rs

+381 11 361 65 84

Немањина 22-24

11 000 Београд

Протокол

protokol@nitra.gov.rs

+381 11 363 37 02

Прес

press@nitra.gov.rs